Colegiului Naţional
de Medicină
şi Farmacie

Ramas-am optimisti
Prin anii ce-au trecut,
Cu oameni sufletisti
Colegiul s-a nascut.
Noi pentru scumpa Tara,
Si-un sigur viitor,
A medicinii taina
O studiem cu spor.

Refren:

Sintem strajerii vietii,
Stapani ai sanatatii,
Ne aiba-n paza
Bunul Dumnezeu.
De-aici luam tarie,
Curaj si omenie,
Sa traiesti mereu
Colegiul meu.

Ne-nvata profesorii
Cu suflet de mandrie.
Sa–n cununam victorii,
Cu multa dibacie.
Avem aleasa carte,
Credinta si iubire,
Speranta –n viitor
Si multa daruire.

Despre noi / File din Istorie

         Centrul de excelență în medicina si farmacie „Rasia Pacalo" si-a inceput activitatea in anul 1944, conform Hotaririi Sovietului Comisarilor Norodnici din 18 octombrie, fiind prima scoala de felceri si moase. Efectivul scolii era constituit din 4 profesori titulari, medici-practicieni, 7 grupe si 215 elevi. Prima promotie din anul 1945 a avut 36 de felceri.

     In anul 1954 prin Hotarirea Consiliului de Ministri al R.S.S.M. institutia este reorganizata in Scoala de Medicina a Ministerului Sanatatii.

    Prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 375 din 26 decembrie 1957 Scoala de Medicina a Ministerului Sanatatii este reorganizata in Scoala-baza de Medicina.


Din 1957 Scoala-baza de Medicina din Chisinau devine un centru metodic pentru toate scolile de profil din republica. In acesti ani dificili, cind se maturiza institutia, o activitate rodnica au desfasurat-o fostii directori: Boris Bromberg, Mihail Zagarskih, Mahmud Asumov, Zinaida Molceanov si Lev Roznerita.
Un rol special in dezvoltarea institutiei ii revine directoarei Raisa Pacalo, care a condus acest colectiv pe parcursul a 24 de ani (1964-1987).

        Actualul bloc de studii, doua camine pentru studenti au fost construite la insistenta si din initiativa distinsei directoare, personalitate cu stralucite calitati psiho-pedagogice si organizatorice.

      Au manifestat inalte calitati organizatorice si au dirijat activitatea scolii directorii adjuncti didactici: Alexandru Barbalat, Petru Turcan, Valentina Brumaretchi, Lidia Dogotaru, Constantin Pantea, Liviu Racovita, Ala Idricean si directori adjuncti clinici: Tatiana Sibirski, Leonid Enzin, Cecilia Badrajan, Lucia Talmatchi si Svetlana Cobileanschi.

       Si-au adus contributia la pregatirea specialistilor multe cadre didactice devenite ulterior personalitati remarcabile in sistemul sanatatii: profesorul universitar, Omul Emerit, Boris Perlin; profesorii universitari Andrei Dovganschi, Filip Babilev, Henrieta Rudi; academicienii Vasile Procopisin, Nicolae Opopoli; profesorii Constantin Iatco, Petru Iarovoi, Grigore Friptuleac; liderul sindical Leonid Manea si doctorul in istorie Anatol Dubrovschi.

     Pe parcursul anilor aici au activat cadre didactice de o inalta tinuta pedagogica, specialisti calificati, carora le poarta respectul si onoarea multe generatii de absolventi ai Scolii, apoi ai Colegiului.

     Din 1987 pana in 1993 Scoala-baza de Medicina a fost dirijata de Cecilia Badrajan. Fiind discipola a R. Pacalo, Doamna Director C. Badrajan a tinut sa pastreze si sa promoveze traditiile si toate realizarile obtinute pe parcursul anilor. Pentru succese in munca C. Badrajan a fost decorata cu medalia Meritul Civic.

   Multi absolventi ai acestei institutii si-au continuat studiile, devenind savanti si specialisti ai ocrotirii sanatatii, ai invatamintului medical: Boris Golovin, viceministru a sanatatii; Valeriu Chicu, prorector la Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N.Testemitanu (U.S.M.F.);, profesori universitari, doctori in medicina: Grigore Friptuleac, Victor Pantea, Ion Trigubenco, Veaceslav Goncear, Emil Ciobanu, Nicolae Bolocan, Nicolae Gutu, Ion Brus, Alexandru Cotici, Victor Babalau si Vasile Zagnat; Ion Ciocarlan, specialist la Ministerul Sanatatii; Asea Odobescu, Pavel Junghina, Valeriu Popusoi, Iurie Turcan, farmacisti diriginti.

         Prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 440 din 25 iunie 1992 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 111 din 01.09.1992, Scoala-baza de Medicina a fost reorganizata in Colegiul Republican de Medicina din Chisinau.

    Din ianuarie 1993 pana in 2002 in functia de Director al Colegiului activeaza Stefan Plugaru, doctor in medicina, conferentiar universitar, Om Emerit care a contribuit la dezvoltarea procesului de formare a specialistilor cu studii medicale superioare de scurta durata. In aceasta perioada este pus accentul pe realizarea activitatii stiintifice manageriale si de specialitate.

     Prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 591 din 25 iunie 1999 in componenta Colegiului Republican de Medicina, prin comasare, a fost trecut intregul efectiv de studenti si corpul didactic al Colegiului Orasenesc de Medicina. 

    Din octombrie 2002-martie 2005 colectivul profesoral-didactic este dirijat de absolventul Colegiului, Boris Golovin, care detine gradul I managerial si categoria superioara de medic stomatolog. In aceasta perioada se acorda o atentie deosebita imbunatatirii conditiilor de munca si de trai ale colaboratorilor si elevilor, prin modernizarea bazei tehnico-materiale.

     Prin Hotarirea Colegiului Ministerului Educatiei nr. 93 din 27 noiembrie 2003, Colegiul Republican de Medicina a fost acreditat.

      Conform Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 1782 din 23.XII.2003, institutia a fost numita Colegiul National de Medicina si Farmacie din Chisinau.

      În anul 2008 colegiul a fost reevaluat şi acreditat integral de Comisia Naţională de evaluare şi acreditare cu calificativul „Excelent” la:

Specialitatea 1701 „Medicină generală”
   Calificările: 

   „Felcer”,
   „Asistent medical”,
   „Asistent igienist epidemiolog”,
   „Moaşă”,
   „Felcer laborant”;

Specialitatea 1751 „Farmacie”
Calificarea „Laborant farmacist”;
Specialitatea 1702 „Stomatologie”
Calificarea „Tehnician dentar”

        Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie prin Hotărârea de Guvern nr. 791 din 22.1.0.2012 s-a conferit numele „Raisa Pacalo”. 

       DECRETUL 344 privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”

În temeiul art.88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi a Legii cu privire la distincţiile de stat a Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova decretează:

Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului preuniversitar în domeniul ocrotirii sănătăţii, pentru contribuţie substanţială în pregătirea specialiştilor medicali de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

Preşedintele  Republicii  Moldova                                        Nicolae Timofti

Nr. 1172-VII. Chişinău, 5 iunie 2014

         Prin Hotărârea Guvernului nr.744 din 10 iulie 2016, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie ,,Raisa Pacalo” se reorganizează prin transformare în Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, cu oferirea programelor educaţionale de formare iniţială la nivelurile IV (învăţământ profesional postsecundar) şi V (învăţământ profesional postsecundar nonterţiar), şi atribuirea funcţiilor de asigurare didactică, curriculară şi metodologică a sistemului învățământului profesional medical, de coordonare şi ghidare metodologică a instituţiilor arondate, de formare continuă a cadrelor didactice din sistem.

          De la fondare si pina in prezent, Colegiul a pregatit peste 22 mii de specialisti pentru veriga medie a medicinii din Republica Moldova: felceri, asistenti medicali, moase, laboranti-farmacisti, asistenti igienisti-epidemiologi, felceri-laboranti, tehnicieni dentari, care activeaza atit in institutiile medicale din republica, cit si in cele din strainatate.

         Din martie 2005 pina in prezent Colegiul este condus de directorul Ala Manolache. Activitatea Colegiului este realizata in formarea unui specialist medical de calitate, competitiv si capabil sa munceasca in echipa. Accentul se pune pe cadre medicale culte, actionare cu un inalt profesionalism si capacitati de cercetator.

         Pentru o instruire dinamica si moderna se lucreaza mult in asigurarea bazei tehnico-materiale, prin renovarea locurilor de munca, aulelor, cabinetelor si laboratoarelor. Colectivul Colegiului lucreaza mult la asigurarea didactico-metodica a procesului de instruire. Cu ajutorul Fondului de investitii in sanatate, Asociatiei „Farmacistii fara frontiere”, Fundatiei „UNFPA”, UNICEF, Fundatia „SOROS” a fost completata baza didactico-metodica la toate calificarile cu mulaje, simulatoare, tehnica moderna, calculatoare, etc.

         Cele mai frumoase realizari sunt conferintele stiintifico-practice ale studentilor si profesorilor, Ziua carierei, concursul „Vivat profesia”, actele de caritate pentru copii si oameni in etate. Colegiul a devenit un centru metodic pentru toate Colegiile din tara. Pe parcursul ultimilor doi ani preoritatea echipei manageriale a fost elaboratea proiectului de concept al invatamintului medical vocational racordat la standardele educationale Europene si la recomandarile Organizatiei Mondiale ale Sanatatii. Sunt revazute si actualizate standardele educationale ale calificarilor, la discipline, algoritmi si protocoalele de ingrijiri.

       In cadrul Colegiului sint angajati si activeaza in calitate de profesori si conducatori ai diferitelor structuri absolventii Colegiului: Svetlana Cobileanschi, Aculina Marandiuc, Angelina Umanet, Elena Covaliciuc, Elena Eni,  Rodica Emilian, Iulia Cupcea, Efimia Cretu, Ana Suvac, Aida Botnaru, Silvia Cojocaru, Galina Priguza, Diana Nica, Maria Chistruga, Ala Potlog, Elena Grozavu, Liuba Caldare, Marcela Mincu si Tudor Furculita, Svetlana Bodiu, Tatiana Critcaia, Svetlana Cheptanaru.