2020 – Anul Internațional al asistentului medical și a moașei!

La data de 7 februarie 2020 în incinta Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” a fost organizată Masă rotundă cu genericul.„Rolul parteneriatului Asociației de Nursing din Moldova cu CEMF „Raisa Pacalo” în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale la viitorii specialiști medicali cu studii postsecundare”.Evenimentul a fost organizat în cadrul implementării Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, Direcţiei strategică V, Asigurarea calității procesului de instruire practică prin realizarea și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile medicale și internaționale, obiectivului specific 5.1 Organizarea bazei juridice a parteneriatului CEMF „Raisa Pacaloˮ cu instituțiile medicale şi consolidarea cooperării intersectoriale în vederea facilitării angajării în câmpul muncii, realizării evenimentelor consacrate Anului asistentei medicale și al moașei și în scopul dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu instituţiile medico-sanitare publice în vederea consolidării procesului de formare a competenţelor profesionale ale elevilor.