Abordarea O singură sănătate – realizări și provocări

Echipa de elevi și cadre didactice din Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, membri ai Asociației de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova au participat la lucrările Conferinței naționale cu participare internațională „Abordarea O singură sănătate – realizări și provocări” Ediția II-a, Chișinău, Republica Moldova.
Scopul participării a fost familiarizarea tinerei generații cu principiile de biosiguranță și biosecuritate aplicate în Republica Moldova, reieșind din experiența membrilor asociației din Republica Moldova, dar și a experților de peste hotare: Georgia, Ukraina, Azerbaijan, Croația, The Netherlands (Țările de Jos), Kosova, Canada, România. Abordarea O singură sănătate – realizări și provocări! este necesară ca un tot întreg pentru medicină, agricultură, sectorul veterinar, mediul ambiant.
Subiectele discutate au cuprins domeniile:

  • 1.1 Combaterea rezistenței antimicrobiene prin prisma abordării O singură sănătate;
  • 2. Provocările schimbărilor climatice pentru sănătate și sistemul medical;
  • 3. Prevenirea și reducerea bolilor asociate apei;
  • 4. Povara bolilor zoonotice și abordarea EcoSănătate;
  • 5. Biodiversitatea și sănătatea – perspectiva interconexiunilor.

O experiență unică constituie comunicarea intersectorială, comunicarea cu participanții din diverse țări pentru a trasa obiective comune și pentru a stabili relații de parteneriat pentru un singur scop: asigurarea sănătății oamenilor și mediului ambiant cu toate componentele sale.