Ședință de lucru cu elevii anului III, grupele 301-304, sem. I, 23 noiembrie 2023

La data de 23.11.2023 la secția de învățămînt nr. 1 a avut loc ședința de lucru cu elevii anului III, grupa academică 301 – Specialitatea Obstetrică, calificarea Moașă și grupele academice 302-303, Specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical și grupa academică 304, Specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical dual.Ședința a avut loc online, la ordinea de zi au fost înaintate și discutate următoarele întrebări:
1. S-a discutat despre organizarea și desfășurarea sesiunilor de examinare în cadrul CEMF „Raisa Pacalo”. S-a adus la cunoștința elevilor orarul susținerii examenelor și a tezelor la sesiunea de iarnă, anul de învățămînt 2023-2024.
2. S-a explicat elevilor metodologia evaluărilor unităților de curs conform planului de învățămînt din instituția noastră.
3. S-a atras atenție referitor la admiterea la teze/examene, calcularea notei medii sesestriale.
Dreptul și condițiile de a pretinde la bursă și tipurile de burse acordate în instituție pe sem. II.
4. S-a atras atenția la îndeplinirea planului de învățămînt, acumularea orelor și a creditelor și practica ce precede probele de absolvire.