Zilele catedrei, Catedra Discipline stomatologice și tehnico-dentare, 2015

ZILELE CATEDRE:
2015 – 06. 02. 2015
Programul
02.04.2015, 9.00-10.00
Deschiderea Zilelor catedrei
Masă rotundă
Discuţia cazului clinic.Tehnologia protezei unidentare şi parţial fixă
Locul desfăşurării: Clinica cardiologică, et.3, cab.304
Responsabili: Botnaru A., Zagnat V.
03.02 .2015, 15.00
Parteneriat ştiinţific cu catedra Stomatologie ortopedică USMF „N.Testemiţanu”
Masă rotundă
Stomatologia ortopedică – repere în dezvoltare
Locul desfăşurării: Clinica stomatologică universitară
Responsabili: Botnaru A.,Veveriţă M.
04.02 .2015, 11.15-14.15
Lecţie practică demonstraţie
Realizarea tiparului. Prelucrarea termică a tiparului. Topirea şi turnarea propriu-zisă a aliajului
Locul desfăşurării: Bl.II/tehnicieni dentari, Lab.4
Responsabili: Chiriac I.
05.02.2015, 15.00
Concurs
,,Cel mai frumos dinte modelat prin tehnica adiţiei de ceară”
Locul desfăşurării:Bl.II/tehnicieni dentari, Lab.3
Responsabili: Cojocaru A., Surdu Gh., Ghenciu I.
06.02.2015, 14.00
Atelier didactic
Elaborarea proiectelor didactice în studierea disciplinelor tehnico – dentare conform cadrului ERRE
Locul desfăşurării: Bl.II/tehnicieni dentari, Aula E
Responsabili: Botnaru A., Botnarciuc L., Pădureţ G.