Zilele catedrei, Discipline fundamentale, 2019

PROGRAMUL
ZILELOR CATEDREI DISCIPLINE FUNDAMENTALE
GENERICUL:
„Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.”
Robert Collier
05.11.2018
Şedinţă demonstrativă a cercului ştiinţifico-practic al elevilor „Teatrul anatomic ”
Efectele unor factori nocivi asupra sănătății omului. Responsabili: Z. Stoianov, D. Cucta Sala de studii 3, ora 15.00
06.11.2018
Atelier metodic. Studiul individual – componentă eficientă a procesului instructiv în cadrul unităților de curs fundamentale.
Responsabili: Sv. Cheptanari
S.Carpov
Sala Senatului, ora 15.00
07.11.2018
Activitate extradidactică cu genericul: „Mâine voi fi ceea ce am ales astăzi să fiu.”.
Responsabili: S. Carpov
A. Coșneanu
T. Petica
Sala festivă, ora 15.00
08.11.2018
Lecție demonstrativă la unitatea de curs Farmacologia cu toxicologia
medicamentelor. Subiectul: Antibioticele. Cefalosporinele. grupa 207-208,
calificarea Asistent farmacist.
Responsabil: A.Danilov
Sala de studii A, ora 800 – 9.30
09.11.2018
Excursie la Muzeul de Anatomia omului.
Responsabili: Z. Stoianov
T.Petica USMF„Nicolae Testemiţanu” ora 14.00