Cadrele didactice din cadrul Centrului în domeniul educației continuă, CEMF „Raisa Pacalo” au realizat cu atelier metodic în vederea perfectării programelor de formare profesională a adulților conform prevederilor normativ-legislative în vigoare. Atelierul metodic a fost realizat de Coceaș Sergiu, consultant principal, Direcția politici în domeniile învăţământ general și învățare pe tot parcursul vieții.