Calitatea completării și relevanța documentației din cadrul stagiului practic de specialitate Nr. II