Clubul Muncii CNMF ”Raisa Pacalo”

Consolidarea cooperării intersectoriale în domeniul creării parteneriatelor dintre instituțiile de învățămînt și instituţiile medicale în vederea facilitării angajării eficiente în cîmpul muncii devine o prioritate în activitatea managerială a instituțiilor de învățămînt mediu de specialitate.Activitatea Clubului Muncii CNMF ”Raisa Pacalo” a demarat cu invitația IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1 și Spitalul Internațional Medpark, în scopul fortificării relațiilor de parteneriat atît în competenţelor porfesionale la viitoarele moașe, cît și angajarea ulterioară în cîmpul muncii.La discuții, vizînd competențele profesionale a moașelor, pachetul de documente necesare pentru angajarea în cîmpul muncii și facilitățile oferite de instituțiile medicale prezente în sala, au participat: domnul Boris Gîlcă – vice-ministru, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Adelina Dîmbițchi – asistenta prinicipală, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Maria Ursachi – asistenta prinicipală, IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1, Galina Vladîca – asistenta prinicipală, Spitalul Internațional MEDPARK, asistente medicale superioare, moașe superioare.Clubul Muncii CNMF ”Raisa Pacalo” reprezintă un program integrat de consiliere în carieră, axat pe facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă.Clubul Muncii CNMF ”Raisa Pacalo” își propune ca și obiectiv principal cooperarea în domeniul formării abilităților socio-economice a viitorilor absolvenți și a promovării drepturilor socio-economice ale acestora prin identificarea și implementarea acțiunilor comune.