CNMF ”Raisa Pacalo” – izvor al valorilor spirituale și profesionale

Prima zi a anului de studii 2015-2016 cu genericul ”CNMF ”Raisa Pacalo” – izvor al valorilor spirituale și profesionale”, marchează tradițional un simbol al începutului de drum, al pornirilor îndrăznețe spre noi înălțimi, care solicită efort, insistență, încredere în sine și în succes.Misiunea Colegiului a ajuns să se cristalizeze pe parcursul afirmării independenței statului într-un demers distinct, ce vizează activități educaționale de pregătire a specialiștilor, conjugînd instruirea cu educarea unor adevărați patrioți a Republicii Moldova, prin îmbinarea armonioasă a propagării valorilor naționale, europene și general-umane.Prezentă la careul solemn, Ministrul Sănătății, doamna Ruxanda Glavan, a subliniat importanța instituției și necesitatea profesioniștilor în sistemul de sănătate. „Mă bucur că în fața mea sunteți, voi, cei care nu ați lăsat mâinile jos și aveți venit la colegiu pentru a contribui la bunăstarea și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova.”Directorul colegilui Ala Manolache a felicit elevii cu îicepul noului an de studii, afimînd: ”Avem convingerea, că vom face față sarcinilor de reformare a învățămîntului național, de racordare a acestuia la exigențile timpului”.