„Comunicarea, etica și deontologia în activitatea personalului medical”

În conformitate cu circulara Ministerului Sănătății al Republicii Moldova Nr.12/4867 din 19.12.2023 și în scopul dezvoltării competenței de comunicare la personalul medical, în perioda 15.01.-19.01.2024, în cadrul Centrului în domeniul educației continuă, Bălți a fost instruită prima grupă la modulul acreditat „Comunicarea, etica și deontologia în activitatea personalului medical”. Modulul vine să dezvolte la personalul medical mediu și auxiliar a competenței de consiliere și comunicare constructivă în cadrul acordării serviciilor de îngrijiri medicale.