Conferința a IX-a Națională, secțiunea Discipline reale

Un stil de viață sănătos, un mod eficient de menținere a stării de sănătate și reducere a riscurilor îmbolnăvirii prin: alimentație sănătoasă și bogată în nutrienți, exerciții fizice efectuate cu regularitate, renunțare la deprinderi nocive, iar toate acestea corelate cu momente de somn și de odihnă. . În acest context profesorii din cadrul catedrei Discipline reale au studiat și prezentate în următoarele comunicări: Dezvoltarea motivației pentru formarea unui stil de viață sănătos la elevi în cadrul orelor de biologie, Iacoveț Natalia, profesor la disciplina biologie, grad didactic I, Colegiu de Medicină, Bălți ; Pericolele chimice din alimentație, Pintea Diana, profesor la disciplina chimia, grad didactic II, CEMF ,,Raisa Pacalo”, Formarea elevilor a motivației de practică sistematică și independentă a exercițiilor fizice,Ciocan Ludmila, profesor la disciplina educația fizică, grad didactic superior, CEMF ,,Raisa Pacalo”, Abordări metodice din perspectiva STEM/STEAM, Boicu Maria, profesor la disciplina informatică și matematică, grad didactic I, CEMF ,,Raisa Pacalo”; Înstruirea diferențiată în cadrul orelor de matematică, Mardari Nina, șef catedră disciplina reale, profesor la disciplina matematică, grad didactic I, CEMF ,,Raisa Pacelo”; Monitorizarea performanțelor elevilor prin implimentarea platformelor educaționale, Bibic Alexandru, profesor la disciplina informatică, grad didactic superior, Colegiu de Medicină, Cahul; Profesorul – de la competența profesională la model de perfecțiune umană, Palii Elena, profesor la disciplina biologie, grad didactic I, CEMF ,,Raisa Pacelo”.