Conferința a IX-a Națională, secțiunea Limbi de comunicare

În scopul perpetuării tradițiilor CEMF „Raisa Pacalo” a organizat Conferința a IX-a națională cu participare internațională a cadrelor didactice și a elevilor din învățământul medical postsecundar și postsecundar nonterțiar. Genericul acestui eveniment grandios a fost „Formarea profesională medicală – viziuni, acțiuni și performanțe”. Astfel, cadrele didactice de la catedra Limbi de comunicare au participat activ la lucrările conferinței împreună cu profesorii din instituțiile medicale arondate. Am fost onorați de prezența doamnei doctor în pedagogie, Lucia Șchiopu, UPS „Ion Creangă”. În cadrul Secțiunii Limbi de comunicare accentual a fost plasat pe evidențierea trăsăturilor unui Profesor Modern, pe dezvoltarea competenței de comunicare, pe valorificarea diverselor forme de parteneriate educaționale și pe explorarea  diverselor platforme care ar facilita motivarea elevilor pentru o învățare proactivă.În cea de a doua parte a secțiunii au fost abordați factorii care contribuie la creșterea în carieră. Sau identificat barierele pe care le întâlnesc profesorii în procesul de creștere profesională. Participanții au împărtășit din propria experiență referitor la ascensiunea lor profesională, au evidențiat rolul confortului psihologic la locul de muncă și importanța formării profesionale pe tot parcursul vieții.