Conferinţa a VIII-a naţională cu participare internaţională a cadrelor didactice din colegiile de medicină din RM