Conferință a VIII-a națională cu participare internațională a elevilor din colegiile de medicină

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” a organizaT la 15 noiembrie 2019 în incinta Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” Conferință a VIII-a națională cu participare internațională a elevilor din colegiile de medicină cu genericul Actualități în domeniul cercetării în nursing. Realizări și perspective la cei 75 ani a CEMF „Raisa Pacalo”.Evenimentul a fost organizat în scopul realizării Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo” pentru anii 2016-2021, Direcţia strategică VI. Promovarea unui management instituțional de performanță, participativ, abordat complex și sistemic, racordat la necesitățile comunității educaționale, capabil să asigure realizarea misiunii și direcțiilor strategice ale CEMF „Raisa Pacaloˮ,obiectivul specific 6.4. Promovarea consec-ventă a valorilor și tradițiilor CEMF „Raisa Pacaloˮ, 6.4.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor consacrate aniversării a 75 ani a CEMF „Raisa Pacalo” și promovării activității de cercetare a specialiştilor medicali cu studii postsecundare nonterţiare.