Conferința a X-a națională cu participare internațională a elevilor din învățământul profesional tehnic „Promovarea educației de calitate prin prisma dezvoltării competenței de cercetare”