Conferința metodică: Managementul secţiei de învăţământ prin prisma asigurării calităţii instituţionale.

A devenit o bună tradiţie organizarea şi desfăşurarea Întrunirilor Metodice Republicane între colegiile de medicină din RM, în care CEMF „Raisa Pacalo”, având rolul de organizator şi coordonator metodic al acestor activităţi, are ca scop realizarea unui sistem de comunicare informaţional – metodică şi coordonare eficientă cu colegiile arondate.În acest context, pe data de 15 mai 2019, în incinta Centrului de excelenţăa avut loc Întrunirea Metodică Republicană a şefilor secţiilor de învăţământ, care a avut ca subiect de discuţii Managementul secţiei de învăţământ prin prisma asigurării calităţii instituţionale.În cadrul acestei Întruniri au fost organizate activităţi demonstrative din toate direcţiile de activitate ale secţiei de învăţământ şi s-a lucrat la elaborarea Planului anual de activitate al secţiei de învăţământ.O deosebită atenţie s-a acordat managementului procesului de planificare a activităţii secţiei de învăţământ prin prisma PDS instituţional. S-au  discutat şi componentele bazei conceptuale  a planului de activitate al secţiei de învăţământ.Altă întrebare care a fost inclusă în ordinea de zi conform solicitărilor parvenite de la şefii secţiilor de învăţământ  a fost discutarea Nomenclatorului secţiei de învăţământ.În concluzii, ţinând cont de părerile participanţilor la Întrunire, putem concluziona că această activitate are un impact pozitiv şi va înlesni activitatea şefului de secţie.