Conferința națională a cadrelor didactice din colegiile de medicină, ediția a IV-a

Conferinţa a VI-a naţională a cadrelor didactice din colegiile de medicină
SĂNĂTATEA COPILULUI – O PRIORITATE NAȚIONALĂ!
Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite reflectă unul din drepturile promordiale ale copilul și anume: “Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.”Sănătatea copilului a fost determinată o prioritate națională de către Ministerul Sănătății. Aceasta este menționată în cele mai importante documente de politici:
1. Politica Națională de Sănătate a Republicii Moldova (2007 – 2021) stipulează o viață sănătoasă pentru toți copiii prin elaborarea programelor de consiliere pentru părinți și copii privind traumatismele și prevenirea accidentelor.
2. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate (2008 – 2017) stipulează necesitatea raționalizării serviciilor spitalicești prin crearea unei rețele de spitale în baza criteriilor geografice și demografice. Planificare mai bună, creșterea capacității instituționale, dotarea cu echipament medical modern și cost-eficace, gestionarea mai bună a resurselor umane, îmbunătățirea calității serviciilor medicale se numără printre obiectivele acestei strategii. Proiectul susține procesul de regionalizare a serviciilor acordate copiilor aflați în stare de urgență.Colegiul Național de Medicină si Farmacie ”Raisa Pacalo” organizează în cadrul Proiectului moldo-elveţian: Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova (REPEMOL) Conferință a VI-a Națională cu participare internațională a cadrelor didactice și studenți din colegiile de medicină.
Data:  20 – 21.11.2014 1000
Locul: Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”
Parteneri:
Ministerul Sănătății Republicii Moldova
Ministerul Educației Republicii Moldova
IȘE
USMF ”N.Testemițanu”
Asociația Nursing din Moldova
REPEMOL