Conferința națională a elevilor din colegiile de medicină, ediția a VII-a

 Conferința Națională a elevilor din colegiile de medicină, ediția a VII-a va avea loc la  18.11.2016, ora 9.00, în Centrul de exelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”.  Conferința va fi consacrată aspectelor multidemensionale a calității vieții pacientului geriatric. Participarea în lucrările conferinței este gratuită.Cerințele pentru articole corespund cerințelor stipulate în anunțul pentru conferința cadrelor didactice. Termenul de prezentare a aricolelor – 31.10.2016, adresa electornică m.negrean777@gmail.com.