Congresului al IV-lea a ANRM

La data de 14.05.2023 în cadrul Congresului al IV-lea a ANRM sau desfășurat activitățile secțiunei Educație, unde sau reunit cadrele didactice și universitare, implicate în formarea inițială și continuă a asistenților medicali cu studii medicale postsecundare și superiore.
În cadrul ședinței au fost audiate următoarele rapoarte:
• Standardul educațional actualizat prin prisma calității – condiție fundamentală a programului de formare profesională Medicină califiacrea Asistent medical, Cobîleanschi Sv., directoare adjunctă pentru activitatea educațională, didactică și metodică, profesoară la disciplina Boli infecțioase cu nursing specific, grad managerial unu, CEMF „Raisa Pacalo”
• Curricula stagiilor de practică – componentă de bază în asigurarea calității formării competențelor profesionale specifice ale viitorilor asistenți medicali, Crițchi Tatiana, directoare adjunctă pentru activitatea practică, profesoară la Discipline igienice, grad managerial doi, CEMF „Raisa Pacalo”
• Perspective în dezvoltarea competențelor profesionale ale asistenților medicali generaliști licențiați, Șalaru Virginia, dr.șt.med., conferențiar universitar, Catedra de medicină de familie, șef secție Managementul Calității Academice, USMF „Nicolae Testemițanu”
• Calitatea serviciilor de asistență medicală primară – reflecții a politicilor educaționale și a reformelor din învățământul profesional medical, Mariana Negrean, directoare, grad managerial superior, grad didactic superior
• Curs de lecții la pediatrie: instument eficient în formarea competențelor profesionale la viitorii asistenți medicali, Cucieru Elena, șefă catedră Discipline terapeutice, profesoară la disciplina Pediatrie cu nursing specific, grad didactic superior, formator național, CEMF „Raisa Pacalo”
• Formarea și consolidarea competențelor specifice disciplinei Medicina internă cu nursing specific prin valorificarea instrumentelor TIC, Tomulescu Liuba, șefă catedră Discipline terapeutice, profesoară la disciplina Medicină internă cu nursing specific, grad didactic superior, Mogîldea Alexandra, profesoară la disciplina Medicină internă cu nursing specific, grad didactic doi, CEMF „Raisa Pacalo”
• Formarea competentelor profesionale specifice la viitorii asistenți medicali prin prisma unității de curs Nursing general, Gurbulea Gabriela, șef secție de învățământ, grad didactic unu, CEMF „Raisa Pacalo”
• Valorificarea parteneriatului interdisciplinar – pârghie în formarea competențelor durabile la viitorii asistenți medicali, Brunchi Liliana, directoare adjunctă pentru instruirea practică, grad managerial doi, grad didactic superior, CM Orhei
• Dezvoltarea competențelor profesionale prin prisma activităților de voluntariat, Creciun Galina, profesoară la disciplina Medicină internă și geriatrie cu nursing specific, grad didactic superior, CEMF „Raisa Pacalo”
• Metodologia formării continuă în cadrul CDEC a CEMF „Raisa Pacalo”, Manolache Ala, șefă Centru în domeniul educației continue, profesoară la disciplina Comunicare și psihologie medicală, grad managerial superior, CEMF „Raisa Pacalo”
• Procedurle de sistem și operaționale – reflecție a politicilor, valorilor și principiilor CEMF ,,Raisa Pacalo” în domeniul calității, Horneț Nadejda, șefă secție pentru asigurarea calității, grad managerial doi, profesoară la disciplina Comunicare și psihologie medicală, grad didactic superior, CEMF „Raisa Pacalo”
• Dezvoltarea profesională – factor de motivare a cadrelor didactice pentru creșterea în carieră, Musteață Aliona, directoare, grad, grad managerial doi, profesoară la disciplina Nursing, grad didactic unu, IP Colegiul de medicină Cahul
• Dezvoltarea competențelor manageriale la asistentele medicale superioare din perspectiva exigenților timpului, Ababaii Liliana, metodistă completare, CDEC, profesoară la disciplina Managementul sanitar, grad didactic superior, CEMF „Raisa Pacalo”