Consiliul Profesoral, 01.02.2021

Consiliul Pofesional din 01.02.2021 a avut ca scop evaluarea rezultatelor atinse în sem. I a.î. 2020-2021 și trasarea obeictivelor pentru semestrul II.

1. Cobîleanschi Svetlana, director adjunct pentru activitatea  educațională, didactică și metodică: „Rezultatele atinse în sem. I a.î. 2020-2021 și obeictivele pentru semestrul II”.

2.Negrean Mariana, director adjunct pentru instruirea practică „Raport cu  privire la rezultatele instruirii practice în CEMF „Raisa Pacalo”  sem.i, a.î. 2020-2021”.

3. Horneț Nadejda, șef Secție pentru asigurarea calității „vezi aiciealizarea managementului resurselor umane și a managementului calităţii, semestrul I, anul de studii 2020-2021”.