Consiliul Științifico-metodic

Consiliul Științifico-metodic, desfășurat în parteneriat cu delegația din Carolina de Nord, SUA a pus în discuții și a aprobat curricula modulare, curricula pentru stagiile de practică și ghiduri pentru lecțiile practice. Împreună cu partenerii din Carolina de Nord, care sunt implicați în instruirea inițială și continuă a asitenților medicali din SUA în calitate de experți, s-a scos în evidență importanța unificării procesului de formare a asistenților medicali din Republica Moldova, actualitatea subiectelor propuse în curricula, rolul instrumentelor curriculare în asigurarea calității serviciilor educaționale în învățământul profesional medical.