„Da! Putem stopa TB!”

Anual, pe data de 24 martie marcăm Ziua mondială de profilaxie a tuberculozei (TBC), scopul căreia este sensibilizarea publicului cu privire la consecințele devastatoare ale tuberculozei asupra sănătății, societății și economiei. Evenimentul din anul curent continuă tema „Da! Putem stopa TB!” și se concentrează pe implicarea sporită a celor afectați de TBC, a comunităților și a societății civile, care conduc mișcarea pentru stoparea acestei boli și evidențiază puterea colectivă de a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și anume: Reducerea incidenței prin TBC cu 80% și a deceselor cu 90% și pentru a elimina cheltuielile catastrofale pentru familiile afectate de TBC, până în anul 2030.

În acest context Centrul în Domeniul de Educației Continuă, sediul Bălți, formabilii modululul Asistența medical în sănătatea mintală, programul de perfecționare Sănătatea mintală, ghidati de doamna Stavschi Olga, metodistă, profesoară la disciplina Sănătatea mintală, grad didactic superior, se alătură campaniei de sensibilizare a publicului cu privire la consecințele devastatoare ale tuberculozei asupra sănătății, societății și economiei printr – o prezentare de Ziua Mondiala de profilaxie a tuberculozei, în parteneriat cu AO ,,Speranța Terrei”, Centrul PAS.
Mulțumim Centrului PAS, personal președintelui AO ,, Speranța Terrei”, doamnei Rodiucov Feodora, pentru parteneriat multilateral și materiale informative oferite.