Dacă aș avea două inimi, una aș vrea să gândeacă

Grigore Vieru este poetul neamului român din Basarabia. În memoria acestui mare scriitor, la 14 februarie 2022, de ziua nașterii poetului a fost organizat medalionul literar Grigore Vieru – poetul care ne unește!Scopul activității a fost formarea și dezvoltarea gustului pentru literatură și cultură, prin promovarea universului literar al scriitorilor în rândurile elevilor. Patria și Mama un nume sunt, afirmă marele poet în operele sale, astfel elevii grupelor academice 220 și 222, calificarea Asistent medical, specialitatea Îngrijirea bolnavilor au recitat și interpretat opera creatorului.Oranizatorul activității, profesoara de limba și literatura română, Liliana Nirca, a continuat șirul activităților culturale – educative în CEMF ,, Raisa Pacalo”, cu menirea formării unei personalități multilaterale dezvoltate a viitorului specialist, empatic pentru valorile naționale. Specialistul de mâine trebuie să cunoască despre limbă, cultură și identitate națională, ceea ce este finalitatea unei activități educative.