Dezvoltarea competențelor profesionale prin intermediul instrumentelor și mijloacelor TIC

Dezvoltarea competențelor profesionale la formabili prin intermediul instrumentelor și mijloacelor TIC. Formabilii, înscriși la modulele de perfecționare acreditate: „ Îngrijiri paliative” și „Comunicarea,
etica și deontologia în activitatea personalului medical” au
valorificat potențialul instrumentelor digitale, propuse de cadrele didactice.