Digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual pentru asistenți medicali

Digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual pentru asistenți medicali.În baza experienței acumulate pe parcursul a 12 luni de activitate în cadrul subvenției locale „Suport pentru introducerea formării prin învățământ dual a asistenților medicali în instituțiile medico-sanitare private”, Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova (UIMSP) promovează în continuare practica învățământului dual în sănătate, fiind parte a Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și a instructorilor în asistență medicală. Inițiativa este realizată cu sprijinul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) în cadrul cooperării germane și co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).În perioada octombrie 2020-iulie 2021, inițiativa va susține partenerii duali, atât instituția de învățământ, cât și instituțiile medicale, cu scopul de a integra tehnologiile moderne din domeniul IT în procesul de predare-învățare.Integrarea tehnologiilor informaționale reprezintă cheia succesului în procesul trecerii la noua paradigmă a sistemului educațional. Instruirea asistenților medicali în devenire are loc în baza unui model în care 50% din timpul orelor de studiu sunt petrecute în cadrul instituției de învățământ, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” și 50 % în instituțiile medicale din cadrul consorțiului creat de Spitalul Internațional „Medpark”, Centrul de reabilitare medicală „Neokinetica” și Clinica de medicină estetică „Sancos”.Totodată, urmează să fie elaborat un suport de curs pentru instructorii în asistență medicală, iar asistenții medicali antrenați în instituțiile medico-sanitare responsabili de organizarea instruirii practice vor trece un curs de formare continuă. Este planificată digitalizarea unor module ale curriculumului pentru asistenți medicali și a celor din cadrul curriculumului „Formarea continuă în psihopedagogia de specialitate (medicală) în învățământ profesional dual a asistenților medicali instructori”.
În vederea stabilirii unui mecanism de colaborare și eficientizare a activităților inițiate, dar și pentru atingerea obiectivelor propuse, a fost instituit un Comitet de coordonare, ce se va convoca cu scopul de a monitoriza și de a analiza progresul general al activităților prevăzute. Prima ședință a Comitetului de coordonare a avut loc în data de 26 octombrie 2020, din componența acestuia făcând parte reprezentanții Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova, Spitalului Internațional „Medpark”, Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, Cabinetului Instructiv Metodic Republican al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.Activitățile menționate sunt parte a Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual al asistenților medicali și a programului de formare a instructorilor în asistență medicală realizată cu sprijinul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) în cadrul cooperării germane și co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).