Discutarea și propunerea spre aprobare a fișelor de evaluare a activităților didactice