Discutarea și propunerea spre aprobare a Rapoartelor de autoevaluare a programelor de formare profesională propuse spre evaluarea externă