Echipa Edelweiss – un PAS spre sănătate!

Un nou PAS spre sănătate!
Sensibilizarea tineretului studios în problemele majore ale societăţii şi necesitatea promovării voluntariatului în scopul fortificării sănătăţii populaţiei şi participării viitorilor specialişti medicali în promovarea strategiilor statului repzentă dezideratul actual în managementul activităţilor extradidactice în colegiile de medicină.Astăzi procesul de formare a specialiştilor cu studii postsecundare nonterțiare este orientat spre implementarea tehnologiilor moderne, susţinerea şi dezvoltarea programelor inovative, spre instruirea viitorilor specialişti medicali în spiritul promovării modului sănătos de viaţă şi profilaxiei diverselor maladii, inclusiv şi tuberculozei.Un rol deosebit în profilaxia tuberculozei îi revine informării populaţiei despre aspectele de profilaxia ale tuberculozei. Echipa de voluntari Edelweiss în perioada 01-31 martie 2015 a realizat o companie de informare în vederea profilaxie tuverculozei în colegiile, liceiile, instituțiile medicale, grădinițele, oficiile postale din municipiul Chișinău. Acțiunile realizate au fost susținute de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate, care pe parcursul a ultimilor 10 ani este partener fidel ai echipei de voluntari din colelgiu.Promovarea acţiunilor de informare de către elevii colegiului favorizează consolidarea abilităților specifice a viitorilor specialişti medicali în profilaxia tuberculozei. La rîndul său, acţiunile de informare contribuie la familiarizarea populaţiei cu Programul Naţional de Control şi Profilaxie a Tuberculozei, fortificînd măsurile de profilaxie a tuberculozei în republică. Consolidarea cooperării intersectoriale dintre voluntari – tineret studios – specialişti ai serviciului de ftiziopneumologie – organizaţiile non-guvernamentale vor contribui eficient la promovarea politiclor statului în problemele prevenirii tuberculozei.