Catedra obstetrica și ginecologie

Tatiana Sulima – șefa de catedră, șefa de cabinet, profesoară la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specific, grad didactic superior. Formator național în diverse domenii ale medicinei: Planificarea familiei și educația sexuală, Screening de col uterin, Diabet zaharat. Autor și coautor a 14 articole în revistele și materialele congreselor/conferințelor naționale/internaționale, 8 ghiduri pentru lecții practice, 1 ghid de instruire prin simulare, 19 curricula, 3 ghiduri de implementare a curricula, 2
culegeri de itemi.

Catedra Obstetrică şi ginecologie promovează sănătatea mamei şi copilului în lumina noilor descoperiri ale ştiinţelor medicale, promovate consecvent în activitatea practică profesională, ocupând un loc de bază printre celelalte catedre clinice a le CEMF ”Raisa Pacalo”. Catedra asigură formarea competenţelor specifice, care reprezintă aplicarea cunoştinţelor, priceperilor şi a deprinderilor practice în domeniul îngrijirii gravidelor, lăuzelor, bolnavelor cu afecţiuni ginecologice și planificării familiale. La catedră sunt predate 12 unități de curs de profil obstetrical și ginecologic, ce fac parte din componenta disciplinelor de specialitate și opționale de specialitate conform planurilor de studii aprobate.

Organizarea şi desfăşurarea procesului didactic pentru realizarea obiectivelor trasate (L. Chitic – profesoară la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specific, grad didactic superior; M. Caraușu – șefa secției nr. 1, profesoară la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specfic, grad
didactic unu; G. Arhirii – șefa de cerc GINEVITA, profesoară la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specfic; A. Donțu – profesoară la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specfic, grad didactic doi; A. Belinschi- profesor la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specfic, A. Marandiuc- profesoară la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specfic, grad didactic doi.)
Asigurarea calitativă a procesului instructiv educaţional este determinată de calităţile pedagogice, medicale şi etico-morale ale cadrelor didactice. Profesorii titulari posedă potenţialul necesar de cunoştinţe la disciplină. În scopul dezvoltării la elevi a capacităţilor profesionale la catedră au fost elaborate și aprobate: Standarde/protocoale ale deprinderilor practice pentru asistenţi medicali, moaşe (2008, 2017), Ghid de instruire prin simulare Abilități practice și procedure de bază în obstetrică (2020), 10 ghiduri pentru lecții practice, 2 culegeri de de itemi (Obstetrică și ginecologie cu nursing specific, Sănătatea reproducerii). Catedra este asigurată cu seturi metodice didactice în volum de 100% conform curricula şi planurilor tematice în vigoare.