Calificare Asistent medical igienist-epidemiolog

SPECIALITATEA MEDICINĂ
CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL IGIENIST EPIDEMIOLOG
DURATA STUDIILOR – 3 ANI

ASISTENTUL MEDICAL IGIENIST EPIDEMIOLOG este specialistul cu studii medicale postsecundare, care deţine competenţe profesionale în domeniul medicinii, cu formare specială pentru activitatea în cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat al Sănătăţii Publice, care deține competenţe preventive, de îmbunătăţire, menţinere, promovare a sănătăţii fizice şi mintale a populaţiei.

Programul de formare profesională 91210 Specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical igienist epidemiolog constă în formarea viitorilor specialiști medicali prin dezvoltarea competențelor profesionale de: gestionare a actelor și documentelor instituționale; promovare a educației pentru sănătate; recoltarea probelor de laborator; urmărire a calității factorilor de mediu, ocupaționali, alimentari; evaluare a potențialului epidemiogen al teritoriului; supravegherea a respectării normelor de igienă în instituțiile medico-sanitare; efectuare activităților de inspecție în sănătate; supraveghere a îndeplinirii măsurilor profilactice și antiepidemice la obiectivele supuse evaluării în baza cadrului legal și normativ din domeniul ocrotirii sănătății.

Obiectivele programului de formare profesională răspund cerințelor societății contemporane, pieții muncii, care solicită noi competențe profesionale pentru asigurarea calității serviciilor de Supraveghere a Sănătății Publice.

Programul de studii are misiunea de a realiza un proces de formare profesională inițială a viitorilor specialiști medicali, axat pe orientări formative de instruire, care să corespundă cerințelor naționale actulale din domeniul medicinii, având ca finalitate lansarea pe piața muncii a specialiștilor competenți și competitivi, capabili să răspundă la provocările timpului și să ofere servicii de asistență medicală de calitate populației.

Obiectivele programului de formare sunt: să indentifice, evalueze și monitorizeze factorii de mediu, sociali, de risc profesional cu influență asupra sănătății umane; să indentifice, evalueze și monitorizeze riscurile privind siguranța alimentelor, calitatea alimentației populației; să analizeze și monitorizeze morbiditatea infecțioasă a populației; să realizeze măsuri preventive și antiepidemice; să aprecieze și monitorizeze condițiile de educație și instruire a copiilor și adolescenților; să promoveze modul sănătos de viață; să respecte etica și deontologia în activitatea profesională.