Evaluarea comparativă a disponibilității tic și utilizarea acestora de către persoanele de vârsta a treia