Evaluarea satisfacției  agenților economici referitor la calitatea dezvoltării competențelor aplicative în cadrul formării continue