Evaluarea satisfacției colegiilor de medicină arondate metodic privind asigurarea metodologică a procesului educațional în învățământul profesional medical