Evaluarea satisfacției elevilor programului de formare profesională Diagnosticare medicală și tehnici de tratament,calificarea Asistent medical în diagnosticul de laborator,vizând procesul de predare-învățare-evaluare