Evaluarea și actualizarea curricula disciplinară Comunicarea și psihologia medicală

Pentru perioada de octombrie, 2021 de experții CEMF „Raisa Pacalo” în conformitate cu Planul de activitate a fost evaluată curricula existent la unitatea de curs Comunicarea și psihologia medicală, privind prezența subiectelor: drepturile omului, stigmatizarea și discriminarea; comunicarea asertivă la calificările:
• programul de formare profesională 91310. Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical;
• programul de formare profesională 91210. Medicină, calificarea Asistent medical;
• programul de formare profesională 91410. Diagnosticare medicală și tehnici de tratament, calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator;
• programul de formare profesională 91610. Farmacie, calificarea Asistent farmacist;
• programul de formare profesională 91110. Stomatologie, calificarea Tehnician dentar;
• programul de formare profesională 91320. Obstetrică, calificarea Moașă.
Evaluarea a fost realizată în cadrul proiectului: „Acțiuni comune pentru consolidarea drepturilor omului, inclusiv în regiunea transnistreană a Republicii Moldova” a propus să implementeze CEMF „Raisa Pacalo” și UNAIDS/Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA.Rezultatele au fost prezentate în cadrul ședinței comune a directorilor adjuncți și a specialiștilor din cadrul colegiilor de medicină arondate.