Formarea competenţelor profesionale la unităţile de curs fundamentale prin aplicarea învăţării centrate pe elev.

?

Training-ul metodic organizat la 07.11.2017 a avut ca subiect: Formarea competenţelor profesionale la unităţile de curs fundamentale prin aplicarea învăţării centrate pe elev.Formatorii Svetlana Cheptanari și Stela Carpov au abordat conceptul de învăţare centrată pe elev, cu prezentarea câtor-va idei generale despre învăţarea centrată pe elev. A fos elucidat pe larg atât rolul elevilor, activitatea elevilor în învăţarea centrată pe elev, cât și rolul profesorilor și activitatea profesorilor în învăţarea centrată pe elev.În cadrul training-ului metodic au fost prezentate elemente privind implementarea învăţării centrate pe elev la unitățile de curs specifice, metode de organizare a conţinutului învăţării, organizarea modului în care învaţă elevii prin oferirea unei game largi de strategii și tehnici interactive.