Formarea și dezvoltarea la tinerii cercetători a competențelor de cercetare în nursing

În cadrul realizării Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, 2017-2018, Direcţiei strategică V, Asigurarea calității procesului de instruire practică prin realizarea și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile medicale și internaționale, obiectivului specific 5.4 Dezvoltarea și diversificarea formelor de activitate cu partenerii externi, acțiunea 5.4.8 Promovarea activităților de cercetare a elevilor în domeniul nursing-ului științific în Centrul de excelență a fost instituită Școala Tânărului Cercertător.Școala Tânărului Cercertător este organizată în parteneriat cu Asociația Nursing din Republica Moldova și are drept scop formarea competențelor de cercetare în nursing la viitorii specialiști medicali cu studii postsecundare nonterțiare.Activitatea Școlii Tânărului Cercetător în anul de studii 2017-2018 se va marca cu realizarea cursului de formare a membrilor cercurilor științifico-practice studențești din colegiile de medicină din țară, care se va desfășura în perioada 13 noiembrie 2017 – 12 mai 2018. Tematica cursului propune următoarele subiecte:

1. Formarea și dezvoltarea la tinerii cercetători a competențelor de cercetare în nursing. (13.11.2017)

2. Etica în cercetiologia medicală. (24.03.2018)

3. Drepturile omului și legislație în cercetarea biomedicală. (13.04.2018)

4. Confidențialitatea în cercetarea clinică. (12.05.2018)

Primul training a avut loc la data de 13.11.2017 și a a familiarizat membrii cercurilor științifico-practice studențești din colegiile de medicină cu principale componenete ale unei cercetări în domeniului nursing-ul științific.