La Mulți Ani, 2024 !!!

Ultimele zile al anului 2023 este un prilej deosebit pentru a face bilanțul succeselor obținute de colectivul Centrului de excelență. Este un moment unic pentru a aprecia eforturile și munca tuturor colaboratorilor, care zi de zi au depus eforturi, măiestrie și profesionalism pentru ca visul elevilor să devină o realitate.
Datorită implicării, profesionalismului și dedicației cadrelor didactice, elevii noștrii au devenit mai buni, mai responsabili și mai motivați, mai deschiși și sinceri, mai desăvârșiți să activeze cu dăruire în instituțiile medicale din țara noastră. Elevii au ocupat locuri de frunte la olimpiade și concursuri, au prezentat rapoarte în cadrul conferințelor naționale și internaționale, au câștigat trofeuri în cadrul competițiilor sportive și festivalurilor muzicale.
Înalt apreciem munca echipei manageriale și a cadrelor didactice, care au acreditat 6 programe de formare profesionale continuă, au depus efort în pregătirea primei promoții de Îngrijitori la domiciliu, au elaborat și propus sistemului de învățământ profesional medical din țară regulamente, proceduri de sistem și proceduri operaționale, planuri de dezvoltare strategică, suporturi de curs, curricula și ghiduri pentru lecții practice, studii de caz și teste.
Lecțiile teoretice și practice publice, mesele rotunde și atelierele de lucru, seminarele metodice și conferințele realizate au demonstrat dedicația profesiei alese și potențialul colectivului de cadre didactice a CEMF „Raisa Pacalo”!
În anul 2023 familia Centrului de excelență s-a mărit cu 11 profesorii tineri angajați, care s-au încadrat fluid în activitățile instituției, demonstrând profesionalism, motivație și interes.
Astăzi menționăm activitatea contabilității, serviciului personal, secretariatului, bibliotecii instituției, punctului medical, cadrelor nedidactice și serviciului auxiliar, celor care au asigurat funcționalitatea instituției noastre.
Exprimăm sincere mulțumiri pentru profesionalism și receptivitate experților din Biroului Regional al OMS, UNFPA, UNICEF, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare, specialiștilor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Proiectului „Viața Sănătoasă”, CPAS, ONDRL, ANACEC, USMF „N.Testemițanu”, USPIC, USM care mereu au fost alături, au susținut și consultat, au consolidat baza materială și au fortificat potențialul uman al instituției, au participat în evenimentele organizate și au ghidat activitatea didactico-metodică a Centrului de excelență!
În anul 2023 am avut tot suportul și susținerea partenerilor noștrii! Apreciem la justa valoare implicarea Dumneavoastră în dotarea bazei tehnico-materiale a instituției cu mulaje și echipamente pentru sălile de simulare la obstetrică și ginecologie, pediatrei și medicina de familie; pentru echipamentul IT care a făcul lecțiile teoretice mai interactive și atractive; pentru asigurarea condițiilor de instruire prin practică a celor 2078 de elevi; pentru oferirea a 10 burse nominale celor mai buni elevi al Centrului de excelență; pentru susținerea și nominalizarea cadrelor didactice în cadrul evenimentului Gala succesului-2023, pentru aportul în editarea suportului de surs „Farmacologia generală”; pentru expertizarea curricula și instrumentelor curriculare; pentru motivarea elevilor de a dezvolta competența lingvistică; pentru susținere în realizarea acțiunilor de voluntariat și altor multor lucruri frumoase, care au fost înscrise în istoria CEMF „Raisa Pacalo” la pagina – 2023!
Cu această ocazie deosebita, Vă urez căldură și armonie în suflet, sănătate și bunăstare, suficientă motivație pentru a obține noi succese și realizări!
Cu deosebită considerațiune, Mariana Negrean