Lansare de carte „Pediatrie cu nursing specific”

Învățământul profesional medical a propus elevilor suportul de curs „Pediatrie cu nursing specific”, în ediția a II-a. Acest instrument curricular va asigura formarea și devoltarea competențelor profesionale specifice pentru elevii programelor de formare proefsională Medicină, Îngrijirea bolnavilor și Obstetrică.
Felicităm colectivul de autori: Elena Cucieru, profesoară la disciplina Pediatrie cu nursing specific, grad didactic superior, șefă catedră Discipline pediatrice, CEMF „Raisa Pacalo”, Tamara Țurcan, doctor în medicină, conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemițanu”, medic pediatru, categorie superioară; Ala Manolache, șefa Centrului în domeniul educației continue, profesor la disciplina Psihologie medicală și comunicare, grad managerial superior, grad didactic superior, CEMF „Raisa Pacalo”, Svetlana Cobîleanschi, directoare adjunctă pentru activitatea educațională, didactică și metodică, profesor la disciplina Boli infecțioase, grad didactic superior, grad managerial întâi, CEMF „Raisa Pacalo”, Riva Cușnir, profesor la disciplina Pediatria, grad didactic I, CEMF „Raisa Pacalo”.