Masă rotundă, 2020

La data de 12 februarie 2020, în incinta IMSP Institutul Mamei și Copilului s-a desfășurat Masă rotundă cu genericul „Rolul agentului economic în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale la viitorii specialiști medicali cu studii postsecundare nonterțiare”. Activitatea a fost organizată în cadrul realizării evenimentelor consecrate Anului asistentei medicale și a moașei.
Evenimentul a avut ca scop dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu instituțiile medico-sanitare publice în vederea consolidării procesului de formare profesională a moașelor și familiarizarea viitorilor specialiști medicali cu ofertele pieții muncii.