Medicina internă cu nursing specific, lansare de carte

 LANSARE DE CARTE
MEDICINA INTERNĂ CU NURSING SPECIFIC
Catdera „Discipline terapeutice”
Învăţămîntul medical vocaţional tot mai mult este orientat spre modernizarea procesului de formare a cadrelor medicale din veriga medie a sistemului de sănătate, capabili de a gîndi creativ şi liber, recunoscuţi nu numai pe piaţa internă a muncii, dar şi peste hotarele ei.Abordarea europeană a procesului de consolidare a sistemelor de sănătate prevede modernizarea procesului de formare iniţială a viitorilor specialişti medicali vocaţionali,consolidarea serviciilor şi practicilor avansate în asistenţa medicală, extinderea accesului populaţiei la serviciile medicale de calitate, valorificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul nursing-ului practic pentru efecientizarea serviciilor medicale acordate de specialiştii medicali cu studii medii de specialitate.Suportul de curs „Medicina internă cu nursing specific” pentru studenţii colegiilor de medicină reprezintă un instrument eficient în procesul de formare iniţială a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate pentru sistemul ocrotirii sănătăţii din ţară, orientat spre fortificarea sănătăţii populaţiei. Sîntem convinşi, că acest suport de curs va deveni un sprijin teoretic şi practic în instruirea viitorilor specialişti medicali cu studii medii de specialitate.Lansarea de carte a avut loc la 13 februarie 2014, ora 14.00 în Sala Senatului, CNMF „Raisa Pacalo”.