Modului: Comunicarea în relațiile interpersonale în acordarea îngrijirilor la domiciliu. Cadrul didactic – Horneț Nadejda