Noutăți

3 noiembrie, 2021

Susținerea gradelor didactice

Susținerea gradului didactic pentru profesori este atingerea unei performanțe profesionale. Obiectivul acestei proceduri este racordarea permanentă a nivelului de calificare al profesorilor la noutățile metodologice, tehnologice...
14 ianuarie, 2021

Infecția COVID-19. Actualizarea curricula

În acdrul ședinței catedrei Discipline terapeutice au fost discutate aspectele actualuizării curricula la unitatea de curs Medicina internă, ftiziopneumologie și geriatrie cu nursing specific pentru specialitatea...