Colegiului Naţional
de Medicină
şi Farmacie

Ramas-am optimisti
Prin anii ce-au trecut,
Cu oameni sufletisti
Colegiul s-a nascut.
Noi pentru scumpa Tara,
Si-un sigur viitor,
A medicinii taina
O studiem cu spor.

Refren:

Sintem strajerii vietii,
Stapani ai sanatatii,
Ne aiba-n paza
Bunul Dumnezeu.
De-aici luam tarie,
Curaj si omenie,
Sa traiesti mereu
Colegiul meu.

Ne-nvata profesorii
Cu suflet de mandrie.
Sa–n cununam victorii,
Cu multa dibacie.
Avem aleasa carte,
Credinta si iubire,
Speranta –n viitor
Si multa daruire.

Catedra Discipline farmaceutice / Despre Noi

CATEDRA DISCIPLINE FARMACEUTICE


   Obiectiv strategic:  Formarea competenţelor şi abilităţilor specifice profesionale centrat pe  descoperiri ştiinţifice, tehnologii  farmaceutice avansate, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, metodologie didactică modernă.

Componența nominală:

       Elena ENI, șef catedră, profesor la unitatea de curs Biochimie clinică, grad didactic superior. Autor: profilul ocupational, standardul calificării, planul de studii, ghidul elevului la calificarea Asistent farmacist,  curriculum modular, ghid metodologic de applicare a curriculumului, standarde algoritm al deprinderilor practice la unitățile de curs orientate spre specialitate, articole metodice și științifice. Stil de activitate centrat pe promovarea principiilor democratice, metodologiilor manageriale și didactice inovativ – creative, valorificarea personalității cadrelor didactice și a elevilor. Merite deosebite – medalia Nicolae Testemițanu.

     Natalia ZAGORNEAN, șef laborator Chimie farmaceutică, conducător metodic și științific al cercului de activitate științific-practică studențesc „Chimia sănătății”, profesor la unitatea de curs Chimie farmaceutică, grad didactic întâi. Autor: curriculum modular, ghid metodologic de applicare a curriculumului, culegere de itemi, ghidul pentru lecțiile practice, standarde algoritm al deprinderilor practice la unitatea de curs predată, articole metodice și științifice. Stil de activitate centrat pe formare profesională continuă, echitate socială, responsabilitate.

        Natalia SÎRBU,  șef laborator Chimie analitică, profesor la unitatea de curs chimie toxicologică, chimie analitică, grad didactic întâi. Autor: curriculum modular, culegere de itemi, ghidul pentru lecțiile practice, standarde algoritm al deprinderilor practice la unitatea de curs predată, articole metodice și științifice. Stil de activitate centrat pe formare profesională continuă, creativitate, toleranță.

       Ludmila IVANCOV, șef cabinet Botanica farmaceutică, profesor la unitatea de curs Botanica farmaceutică, Propedeutica farmaceutică, grad didactic întâi. Autor: curriculum modular,  ghidul pentru lecțiile practice, teste programate la calculator pentru evaluare formative și sumativă, articole metodice și științifice. Stil de activitate centrat pe formare profesională continuă, modernizarea procesului de evaluare, punctualitate.

      Ana DIACONU, șef cabinet Farmacognozie, profesor la unitatea de curs Farmacognozie, grad didactic doi. Autor: curriculum modular, ghid methodologic de aplicare a curriculumului, culegere de itemi, ghidul pentru lecțiile practice, standarde algoritm al deprinderilor practice la unitatea de curs predată, articole metodice și științifice. Stil de activitate centrat pe formare profesională continuă, actualizarea sistematică a echipamentelor didactice, colegialitate.

       Violeta BARNACIUC, profesor la unitatea de curs Biochimie generală, Chimie toxicologică, grad didactic doi. Autor: curriculum modular, ghidul pentru lecțiile practice la unitatea de curs predată,  articole metodice și științifice. Stil de activitate centrat pe formare profesională continuă, actualizarea sistematică a echipamentelor didactice, capacitatea de a asigura consensul cu profesorii, elevii, alți factori educaționali.

 

      Ludmila PORUBIN, profesor la unitatea de curs Farmacognozie, grad didactic doi. Autor: curriculum modular, , ghid metodologic de applicare a curriculumului, standarde algoritm al deprinderilor practice la unitatea de curs predată, articole metodice și științifice. Stil de activitate centrat pe formare profesională continuă, actualizarea sistematică a echipamentelor didactice, capacitatea de a studia, reflecta și soluționa obiectiv  fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă.

        Ludmila VÎRTOS, șef cabinet Organizarea activității farmaceutice, profesor la unitatea de curs Organizarea activității farmaceutice, grad didactic doi, moderatorul activității de voluntariat la nivel de catedră. Autor: curriculum modular, ghid metodologic de applicare a curriculumului, ghid methodologic de aplicare a curriculumului, portofoliu  pentru lecțiile practice, standarde algoritm al deprinderilor practice la unitatea de curs predată, articole metodice și științifice. Stil de activitate centrat pe formare profesională continuă, actualizarea sistematică a echipamentelor didactice, capacitatea de a promova logica învățării, orientarea elevilor în realizarea demersului lor euristic, canalizându-i în direcția obținerii rezultatelor așteptate prin valorificarea potențialului propriu al fiecărui elev.

      Aliona SOFRONI, șef laborator Biochimie clinică, profesor la unitatea de curs Biochimie clinică, grad didactic doi. Autor: curriculum modular, ghid metodologic de applicare a curriculumului, ghidul pentru lecțiile practice, standarde algoritm al deprinderilor practice la unitatea de curs predată, articole metodice și științifice. Stil de activitate centrat pe formare profesională continuă, exigență și corectitudine, independență și operativitate, responsabilitate pentru cele întreprinse.

         Neringa Guțuțui, șef laborator Tehnologii farmaceutice, profesor la unitatea de curs Tehnologie farmaceutică, farmacist, categorie superioară în specialitate. Autor: curriculum modular, ghid metodologic de applicare a curriculumului, ghidul pentru lecțiile practice, standarde algoritm al deprinderilor practice la unitatea de curs predată. Stil de activitate centrat pe formare profesională continuă, exigență și creativitate, motivația elevilor,  independență, operativitate, responsabilitate, poziție civică decentă.

Componenta structurală /Unități de curs

 Componenta fundamentală/chimie fizică și coloidală, propedeutică farmaceutică, botanica farmaceutică, chimie analitică, biochimie generală, biochimie clinică, merceologie medicală și farmaceutică.

Componenta de specialitate/tehnologie farmaceutică extemporală, tehnologie farmaceutică industrială, chimie farmaceutică, farmacognozie, organizarea activității farmaceutice, etică și deontologie profesională, farmaco și fitoterapie, biofarmacie, marketing farmaceutic, sisteme informaționale și asistența farmaceutică.

Componenta opțională de specialitate/chimie anorganică, chimie organică, speciile de plante din flora Moldovei, chimie toxicologică.

 

Activitatea didactică și științifică

      Formarea unui sistem viabil de competenţe şi abilităţi profesionale specifice impune o abordare complexă, integrată a conţinuturilor unităților de curs, componenta de specialitate. În acest context a fost  modernizată curricula unităților de curs. Curricula  modernizată conturează următoarele principii: 

  • valorificarea personalităţii umane prin educaţie;
  • corelarea obiectivelor unităților de curs cu conţinuturile şi metodologia de dezvoltare - formare a competenţelor şi abilităţilor profesionale specifice;
  • actualizarea şi unificarea conţinuturilor ştiinţifice studiate;
  • finalităţi educaţionale centrate pe competenţe şi abilităţi specifice disciplinare în interconexiune cu competenţele la calificare şi a celor zece comptenţe cheie  transdisciplinare;
  • organizarea procesului de instruire creativ, prin acţiune, aplicând tehnici interactive cu utilizarea TIC.

Ghidulul metodologic pentru aplicarea curriculumului la unitățile de curs din perspectiva  centrarării procesului educational axat pe competenţe facilitează trecerea lentă de la o dimensiune formală, unde se pune accent pe probleme teoretice și metodologice, la una acţională, pragmatică, de organizare a instruirii, fiind pentru profesori, o adevarată introducere în didactica formării competenţelor.

Activități didactico-metodice organizate/Conferinţe ştiinţifico-practice studenţeşti, traininguri și ateliere metodice, întâlniri cu savanţi din mediul științific și agenți economici din mediul practic, mese rotunde, schimb de opinii, zile de creaţie a profesorilor, susţinerea lecţiilor publice, zilele catedrei, concurs “Cel mai bun în profesie”, activităţi de voluntariat, etc.

Activitatea extradidactică

     În interferenţă şi complementaritate cu activitatea didactică la nivel de catedră este programată  organizată și realizată și activitatea extradidactică. Metodologia şi formele diversificate de realizare a activităţilor extradidactice contribuie la valorificarea potenţialului profesional al cadrului didactic, creativitatea și ingeniozitatea elevilor. În acest context catedra realizează traininguri tematice, concursuri, victorine tematice profesionale şi de valorificare naţională şi general umană.

     Activitatea catedrei Discipline farmaceutice este relevantă  promovării progresului didactic, formării specialiştilor vocaţionali   competenţi, competitivi, care vor manifesta profesionalism consacrat, calităţi etico-morale şi perseverenţă în asigurarea calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice.