Colegiului Naţional
de Medicină
şi Farmacie

Ramas-am optimisti
Prin anii ce-au trecut,
Cu oameni sufletisti
Colegiul s-a nascut.
Noi pentru scumpa Tara,
Si-un sigur viitor,
A medicinii taina
O studiem cu spor.

Refren:

Sintem strajerii vietii,
Stapani ai sanatatii,
Ne aiba-n paza
Bunul Dumnezeu.
De-aici luam tarie,
Curaj si omenie,
Sa traiesti mereu
Colegiul meu.

Ne-nvata profesorii
Cu suflet de mandrie.
Sa–n cununam victorii,
Cu multa dibacie.
Avem aleasa carte,
Credinta si iubire,
Speranta –n viitor
Si multa daruire.

Catedra Discipline reale / Despre Noi

Problema de studiu a catedrei:

       Formarea competenţelor profesionale în cadrul disciplinelor reale din perspectiva centrării pe elev cu valorificarea tehnologiilor informaţionale.

Disciplinele studiate în cadrul catedrei:

Biologia

Chimia

Matematica

Fizica/Astronomia

Informatica

Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaţiilor în specialitate

Educaţia fizică

Lista nominală a cadrelor didactice a catedrei

Nina  Mardari –şef catedră, şef cabinet de Fizică şi matematică, profesor la disciplina matematica, grad didactic I.

Maria  Boicu – şef cabinet de informatică, profesor la disciplinele informatica şi matematica, grad didactic I.

Sergiu Ţaran - şef cabinet de educaţie fizică, profesor la disciplina educaţia fizică, grad didactic II.

Ludmila  Croitor - profesor la disciplinele fizica şi astronomia, grad didactic II.

Nina  Sîrbu - profesor la disciplina matematica, grad didactic II.

Valentina  Bucatca - profesor la disciplina matematica, grad didactic II.

Elena  Palii - profesor la disciplina biologia, grad didactic II.

Elisaveta  Dominte - profesor la disciplina chimia, solicitant grad didactic II.

Ludmila  Ciocan - profesor la disciplina educaţia fizică, grad didactic I.

Adrian Mînăscurtă - profesor la disciplina educaţia fizică, profesor debutant.

      Profesionalizmul cadrelor didactice, strategiile moderne de predare – învâțare – evaluare a disciplinelor: chimia, biologia, matematica, fizica asigură susținerea cu succes a examenelor de BAC, obținerii performanțelor în cadrul olimpiadelor zonale și republicane.

  Unitatea de curs Utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în specialitate  are o  importanță majoră în procesul de formare a specialistului medical, formând abilități de gestionare a soft-urilor medicale. 

     Cercul ştiinţifico-practic studenţesc din cadrul catedrei:

         Cercul la informatică - conducător ştiinţific Maria Boicu. Motivarea membrilor cercului pentru a atinge niveluri de performanță și a contribui la creșterea interesului faţă de tehnologiile informaţionale este realizată prin asigurarea unui climat de muncă favorabil, valorificarea potențialului individual, stimularea spiritului inovativ, asigurarea comunicării asertive, stimularea creșterii în carieră.

Secții sportive

Volei (fete, băieți) - antrenor Segiu Țaran

Baschet (fete, băieți) - antrenor Adrian Mînăscurtă

Tenis de masă (fete, băieți) - antrenor Ludmila Ciocan

Fitness - antrenor Ludmila Ciocan

     Orele de educație fizică educă la elevi convingerea de practicare  sistematică și conștientă a exercițiului fizic, care contribuie la dezvoltarea atât a calităților fizice cât și cele moral-volitive. Sănătatea fizică și psihică sunt unii din factorii primordiali în formarea unui specialist medical de calitate.

         Profesorii la disciplina Educație fizică împreună cu elevii de la secțiile sportive participă anul la competițiile organizate în cadrul Cupei Asociațiilor Centrelor/Colegiilor din Republica Moldova la diferite probe, demonstrând abilități de înaltă oerformanță, ocupând locuri de frunte. Ciocan Ludmila organizează anual flash-moburi tematice la nivel local, municipal și național.