Colegiului Naţional
de Medicină
şi Farmacie

Ramas-am optimisti
Prin anii ce-au trecut,
Cu oameni sufletisti
Colegiul s-a nascut.
Noi pentru scumpa Tara,
Si-un sigur viitor,
A medicinii taina
O studiem cu spor.

Refren:

Sintem strajerii vietii,
Stapani ai sanatatii,
Ne aiba-n paza
Bunul Dumnezeu.
De-aici luam tarie,
Curaj si omenie,
Sa traiesti mereu
Colegiul meu.

Ne-nvata profesorii
Cu suflet de mandrie.
Sa–n cununam victorii,
Cu multa dibacie.
Avem aleasa carte,
Credinta si iubire,
Speranta –n viitor
Si multa daruire.

Despre noi / File din Istorie

         Centrul de excelență în medicina si farmacie „Rasia Pacalo" si-a inceput activitatea în anul 1944, conform Hotărârii Sovietului Comisarilor Norodnici din 18 octombrie, fiind prima școală de felceri și moase. Efectivul școlii era constituit din 4 profesori titulari, medici-practicieni, 7 grupe și 215 elevi. Prima promoție din anul 1945 a avut 36 de felceri.

     În anul 1954 prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al R.S.S.M. instituția este reorganizată în Școala de Medicină a Ministerului Sănătății.

    Prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 375 din 26 decembrie 1957 Școala de Medicină a Ministerului Sănătății este reorganizată în Școala-bază de Medicină.


Din 1957 Școala-bază de Medicină din Chișinău devine un centru metodic pentru toate școlile de profil din republică. În acești ani dificili, când se maturiza instituția, o activitate rodnică au desfasurat-o foștii directori: Boris Bromberg, Mihail Zagarskih, Mahmud Asumov, Zinaida Molceanov și Lev Roznerița.
Un rol special în dezvoltarea instituției îi revine directoarei Raisa Pacalo, care a condus acest colectiv pe parcursul a 24 de ani (1964-1987).

        Actualul bloc de studii, doua cămine pentru studenți au fost construite la insistența și din inițiativă distinsei directoare, personalitate cu strălucite calități psiho-pedagogice și organizatorice.

      Au manifestat înalte calități organizatorice și au dirijat activitatea școlii directorii adjuncți didactici: Alexandru Barbalat, Petru Țurcan, Valentina Brumarețchi, Lidia Dogotaru, Constantin Pantea, Liviu Racovița, Ala Idricean și directori adjuncți clinici: Tatiana Sibirski, Leonid Enzin, Cecilia Badrajan, Lucia Talmațchi și Svetlana Cobîleanschi.

       Și-au adus contribuția la pregatirea specialiștilor multe cadre didactice devenite ulterior personalități remarcabile în sistemul sănătății: profesorul universitar, Omul Emerit Boris Perlin; profesorii universitari Andrei Dovganschi, Filip Babilev, Henrieta Rudi; academicienii Vasile Procopisin, Nicolae Opopoli; profesorii Constantin Iațco, Petru Iarovoi, Grigore Friptuleac; liderul sindical Leonid Manea și doctorul în istorie Anatol Dubrovschi.

     Pe parcursul anilor aici au activat cadre didactice de o înalta ținută pedagogică, specialiști calificați, cărora le poartă respectul și onoarea multe generații de absolvenți ai Școlii, apoi ai Colegiului.

     Din 1987 pâna în 1993 Școala-bază de Medicină a fost dirijată de Cecilia Badrajan. Fiind discipola a R. Pacalo, Doamna Director C. Badrajan a ținut să păstreze și să promoveze tradițiile și toate realizările obtinuțe pe parcursul anilor. Pentru succese în munca C. Badrajan a fost decorată cu medalia Meritul Civic.

   Mulți absolvenți ai acestei instituții și-au continuat studiile, devenind savanți și specialiști ai ocrotirii sănătății, ai invățământului medical: Boris Golovin, viceministru a sănătății; Valeriu Chicu, prorector la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu; profesori universitari, doctori în medicină: Grigore Friptuleac, Victor Pantea, Ion Trigubenco, Veaceslav Goncear, Emil Ciobanu, Nicolae Bolocan, Nicolae Guțu, Ion Brus, Alexandru Cotici, Victor Babalau și Vasile Zagnat; Ion Ciocarlan, specialișt la Ministerul Sănătății; Asea Odobescu, Pavel Junghina, Valeriu Popușoi, Iurie Țurcan, farmaciști diriginți.

         Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 440 din 25 iunie 1992 si Ordinul Ministerului Sănătății nr. 111 din 01.09.1992, Școala-bază de Medicină a fost reorganizată în Colegiul Republican de Medicină din Chișinău.

    Din ianuarie 1993 pâna în 2002 în funcția de Director al Colegiului activează Ștefan Plugaru, doctor în medicină, conferențiar universitar, Om Emerit care a contribuit la dezvoltarea procesului de formare a specialiștilor cu studii medicale superioare de scurtă durată. În această perioadă este pus accentul pe realizarea activității știintifice. manageriale și de specialitate.

     Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 591 din 25 iunie 1999 în componența Colegiului Republican de Medicină, prin comasare, a fost trecut intregul efectiv de studenți și corpul didactic al Colegiului Orășenesc de Medicină. 

    Din octombrie 2002-martie 2005 colectivul profesoral-didactic este dirijat de absolventul Colegiului, Boris Golovin, care detine gradul I managerial și categoria superioară de medic stomatolog. În această perioadă se acordă o atenție deosebită îmbunătățirii condițiilor de muncă și de trai ale colaboratorilor și elevilor, prin modernizarea bazei tehnico-materiale.

     Prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educației nr. 93 din 27 noiembrie 2003, Colegiul Republican de Medicină a fost acreditat.

      Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1782 din 23.XII.2003, instituția a fost numită Colegiul Național de Medicină și Farmacie din Chișinău.

      În anul 2008 colegiul a fost reevaluat şi acreditat integral de Comisia Naţională de evaluare şi acreditare cu calificativul „Excelent” la:

Specialitatea 1701 „Medicină generală”
   Calificările: 

   „Felcer”,
   „Asistent medical”,
   „Asistent igienist epidemiolog”,
   „Moaşă”,
   „Felcer laborant”;

Specialitatea 1751 „Farmacie”
Calificarea „Laborant farmacist”;
Specialitatea 1702 „Stomatologie”
Calificarea „Tehnician dentar”

        Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie prin Hotărârea de Guvern nr. 791 din 22.1.0.2012 s-a conferit numele „Raisa Pacalo”. 

       DECRETUL 344 privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”

În temeiul art.88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi a Legii cu privire la distincţiile de stat a Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova decretează:

Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului preuniversitar în domeniul ocrotirii sănătăţii, pentru contribuţie substanţială în pregătirea specialiştilor medicali de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

Preşedintele  Republicii  Moldova                                        Nicolae Timofti

Nr. 1172-VII. Chişinău, 5 iunie 2014

         Prin Hotărârea Guvernului nr.744 din 10 iunie 2016, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie ,,Raisa Pacalo” se reorganizează prin transformare în Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, cu oferirea programelor educaţionale de formare iniţială la nivelurile IV (învăţământ profesional postsecundar) şi V (învăţământ profesional postsecundar nonterţiar), şi atribuirea funcţiilor de asigurare didactică, curriculară şi metodologică a sistemului învățământului profesional medical, de coordonare şi ghidare metodologică a instituţiilor arondate, de formare continuă a cadrelor didactice din sistem.

          De la fondare și pâna în prezent, Colegiul a pregătit peste 22 mii de specialiști pentru veriga medie a medicinii din Republica Moldova: felceri, asistenți medicali, moașe, laboranți-farmacisti, asistenți igieniști-epidemiologi, felceri-laboranți, tehnicieni dentari, care activează atât în instituțiile medicale din republică, cât și în cele din străinătate.

         Din martie 2005 pâna în prezent Colegiul este condus de directorul Ala Manolache. Activitatea Colegiului este realizată în formarea unui specialist medical de calitate, competitiv și capabil să munceasca în echipa. Accentul se pune pe cadre medicale culte, acționare cu un înalt profesionalism și capacități de cercetator.

         Pentru o instruire dinamică și modernă se lucrează mult în asigurarea bazei tehnico-materiale, prin renovarea locurilor de muncă, aulelor, cabinetelor și laboratoarelor. Colectivul Colegiului lucrează mult la asigurarea didactico-metodică a procesului de instruire. Cu ajutorul Fondului de invesțitii în sănătate, Asociației „Farmaciștii fără frontiere”, UNFPA, UNICEF, Fundatiei „SOROS” a fost completată baza didactico-metodică la toate calificările cu mulaje, simulatoare, tehnică modernă, calculatoare etc.

         Cele mai frumoase realizări sunt conferințele științifico-practice ale studenților și profesorilor, Ziua carierei, concursul „Vivat profesia”, actele de caritate pentru copii și oameni în etate. Colegiul a devenit un centru metodic pentru toate Colegiile din țară. Pe parcursul ultimilor doi ani preoritatea echipei manageriale a fost elaboratea proiectului de concept al invătământului medical vocațional racordat la standardele educaționale Europene și la recomandările Organizației Mondiale ale Sănătății. Sunt revazute și actualizate standardele educaționale ale calificărilor, la discipline, algoritmi și protocoalele de îngrijiri.

       În cadrul Colegiului sunt angajați și activează în calitate de profesori și conducători ai diferitelor structuri absolvenții Colegiului: Svetlana Cobîleanschi, Aculina Marandiuc, Angelina Umaneț, Elena Covaliciuc, Elena Eni,  Rodica Emilian, Iulia Cupcea,  Ana Suvac, Aida Botnaru, Silvia Cojocaru, Diana Nica, Maria Chistruga, Ala Potlog, Elena Grozavu, Liuba Căldare, Marcela Mincu și Tudor Furculița, Tatiana Crițchi, Svetlana Cheptanaru.