Profesorul, omul, savantul – Nicolae Testemiţanu

La data de 27 iulie 2016, Guvernul Republicii Moldova a adoptat decizia ca anul 2017 să fie declarat Anul Nicolae Testemiţanu.Vestit savant, pedagog prin vocaţie, manager cu aptitudini, medic-şef al Spitalului Clinic Republican, rector al Institutului de Medicină, ministru al Sănătăţii RM – Nicolae Testemiţanu a devenit o personalitate notorie a ţării noastre.n Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” la data de 22 fiebruarie 2017, Catedra Discipline terapeutice în parteneriat cu Secţia educaţie a organizat activitatea extradidactică cu genericul „Profesorul, omul, savantul – Nicolae Testemiţanu”.Invitat de onoare a fost discipolul lui Nicolae Testemiţanu – Constantin Eţco, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, la Şcoala de Management în Sănătate Publică, Laureat al Premiului Naţional 2016.Consăteanca lui Nicolae Testemiţanu – Elena Eni, şef secţie învăţământ, şef catedră, profesor la disciplina Biochimie clinică, grad didactic superior, CEMF ,,Raisa Pacalo”, deţinătoare a Medaliei „Nicolae Testemiţanu” a trecut în revistă secvenţe de neuitat a  relaţiei ilustrului savant şi marelui Om cu consătenii săi.Numele lui Nicolaie Testemiţanu va străluci puternic în constelaţia medicilor remarcabili din Republica Moldova.