Promovăm învățământul profesional medical dual

Sistemul de învățământ profesional medical dual reprezintă un sistem accesibil, funcțional, relevant și flexibil de instruire medicală, care asigură elevilor-ucenici un grad înalt de oportunități în formarea profesională medicală, realizată în condiții reale de muncă. Învățământul profesional medical dual propune elevilor autonomie în antrenarea abilităților practice în cadrul SI MedPark, datorită implicării lor în procesul de îngrijiri medicale în timpul practicilor didactice și stagiilor de practică, fiind ghidați de asistenții medicali-instructori. Înalt apreciem implicarea partenerilor din cadrul SI MedPark în formarea viitorilor specialiști!