Promovăm profesionalismul cadrelor didactice

Lecția publică cu tematica: Activitatea Societății Națiunilor în perioada interbelică. Direcțiile principale ale politicii externe ale României în perioada interbelică, în grupa 314, calificarea Asistent medical, specialitatea Îngrijirea bolnavilor a fost realizată de Veronica Guja, profesor la disciplina Istoria românilor și universală, grad didactic unu. În cadrul lecției predate s-a analizat critic informațiile din diferite surse istorice. Elevii au avut oportunitatea de a-și exprima poziția viz-a-vis de subiectul abordat, determinând relația de cauzalitate în istorie, dezvoltând gândirea logică și spiritul critic. Subiectul abordat contribui la formarea unui cetățean activ și responsabil, cu o manifestare a respectului față de țară și de neam, la valorificarea trecutul istoric și patrimoniul cultural.